Untitled Document 
   

“Oudenaarde 1708” is een heerlijke kruidenlikeur op basis van een zeer oud recept. Het verwijst naar de “Slag bij Oudenaarde” in 1708 in het kader van de Spaanse Successieoorlog” (1701-1714).
De achttiende eeuw kondigde zich hoopvol aan voor de graanstokers. Op 22 december 1700, amper twee maanden na zijn aantreden, laat Filips V het stoken toe in de Zuidelijke Nederlanden. Hiermee komt er een einde aan een eeuw, vrijwel constant, verbod op het stoken van korenbrandewijn in onze contreien. De motivering van deze ommezwaai was zeer duidelijk. Het verbod op het produceren van korenbrandewijn had de graanprijs niet alleen gestabiliseerd maar tot een historisch dieptepunt gebracht, zodanig zelfs dat de boeren niet meer bij machte waren hun “beden, subsidiën en andere impositiën te betalen die sij Ons soo mildelijck toestaen om Ons te helpen dragen den last van desen tegenwoordigen Oorlogh”. Verder werd gesteld “dat desen dranck schaedelijck soude wesen aen de ghesontheyt, niet en soude over-een-comen met de gevoelens der Medecynen, als wanneer de brandewijn soude gedistilleert worden uyt suyver graen ende anijs-zaet”. Graanalcohol werd dus, in tegenstelling met alcohol uit groenten en fruit, niet langer meer beschouwd als schadelijk voor de gezondheid.
Uit verschillende bronnen kunnen we afleiden dat korenbrandewijn, gearomatiseerd met anijszaad, jeneverbessen of karwijzaad, vrij populair was. Deze kruiden werden gebruikt omwille van hun digestieve eigenschappen. De geneeskrachtige werking van de korenbrandewijn kon nog versterkt worden door het gebruik van andere bessen, zaden en kruiden.

Serveer “Oudenaarde 1708” ijskoud als aperitief of digestief, puur of met ijs.
Geniet van deze bijzondere smaakbelevenis!

Braeckman Graanstokerij bvba, Berchemweg 61, 9700 Oudenaarde, tel. 055/30.08.88, fax. 055/30.08.92

Back